Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Van der Heijden Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Van der Heijden Vastgoed behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Van der Heijden Vastgoed of haar leveranciers/licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Van der Heijden Vastgoed en vrijwaren Van der Heijden Vastgoed derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Van der Heijden Vastgoed worden verveelvoudigd. Mocht Van der Heijden Vastgoed op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Van der Heijden Vastgoed het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.
© Van der Heijden Vastgoed b.v. / disclaimer